Kasacja pojazdów

Aby uzyskać możliwość wyrejestrowania pojazdu należy poddać go kasacji

 Potrzebne do tego będzie:

  • Dowód rejestracyjny pojazdu lub poświadczenie z urzędu o rejestracji pojazdu (jeśli został zatrzymany przez policję )

  • Umowa kupna-sprzedaży (Jeśli obecny nabywca zakupił pojazd lecz nie widnieje w dowodzie rejestracyjnym właściciel –samochód nie został przerejestrowany )

  • Karta pojazdu – jeśli została wydana( jeśli została zagubiona właściciel pojazdu będzie musiał napisać stosowne oświadczenie )

  • Tablice rejestracyjne ( w przypadku gdy zostały skradzione muszą państwo zgłosić to na najbliższy komisariat Policji i pobrać zaświadczenie potwierdzające ich kradzież )

Przy oddawaniu pojazdu musi być obecny właściciel z dowodem osobistym.